Werkwijze

Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van het normale verloop van een 3D project, van de moment van de aanvraag van een offerte, tot de aflevering van de finale beelden.

stap .01 | Offerte 

Indien gewenst wordt een duidelijk en gepersonaliseerde offerte opgemaakt. De klant stuurt een ruwe indicatie van het project aan de hand van enkele plannen of schetsen. Deze hoeven zeker nog niet definitief en afgewerkt te zijn, dit is enkel om een indicatie te krijgen van het project, zodat wij een schatting kunnen maken van de hoeveelheid werk. Dit mag in .pdf zijn.

stap .02 | Verzamelen van alle nodige info 

Alle nodige informatie ivm het project wordt verzameld. Minimum hebben we de laatste en definitieve plannen nodig (grondplannen, gevels, snedes, inplanting,…), liefst in .dwg formaat, alsook een materialen- en kleurenlijst. Alle extra informatie is welkom. Het is belangrijk dat de plannen definitief en correct zijn, dit om meerkosten te vermijden.

stap .03 | Opmaken van het 3D model 

Aan de hand van de ontvangen plannen maken we een gedetailleerd en waarheidsgetrouw 3D model. Een digitale virtuele maquette als het ware. We besteden heel veel aandacht aan realistische detaillering en afwerking om zo mooie en overtuigende beelden te kunnen maken van het project.

stap .04 | Opzetten belichting

Eens het 3D model op punt staat gaan we ons toespitsen op de belichting. We onderzoeken verschillende soorten belichting, alsook verschillende posities van de zon, om zo de beste sfeer te verkrijgen in de beelden.

stap .05 | Toekennen van materialen

De volgende stap is het aanbrengen van realistische en waarheidsgetrouwe materialen volgens de aangeleverde materialen- en kleurenlijst. Texturen worden aan de hand van referentiemateriaal zorgvuldig nagemaakt om zo veel mogelijk de realiteit te benaderen. We bekijken nauwkeurig hoe het materiaal zich gedraagt in functie van de belichting.

stap .06 | Opmaken van testbeelden

Nadat het gebouw volledig is uitgewerkt maken we een reeks testbeelden ter controle van de architectuur en materialisatie. Dit is zonder omgeving en opsmuk en laat de klant toe om correcties en aanpassingen aan te brengen aan ons 3D model. De gekozen standpunten zijn ook nog niet definitief en dienen enkel om een zo goed mogelijk overzicht van het gebouw te geven. We kunnen ook al een aantal varianten van materialen maken zodat de klant kan kiezen hoe het gebouw verder uit te werken.

stap .07 | Feedback van de klant

Na het bekijken van de testbeelden stuurt de klant ons zijn feedback. Het is belangrijk dat de beelden grondig worden bekeken en dat alle opmerkingen en aanpassingen in deze fase eenduidig worden doorgegeven, om zo meerkosten en uitstellen van deadlines te vermijden. Indien nodig en gewenst kunnen nog verschillende reeksen testbeelden worden gemaakt, tot de klant tevreden is met de architectuur en kan worden overgegaan tot de afwerking van de beelden.

stap .08 | Bepalen van de camera standpunten

Eens alle aanpassingen doorgevoerd zijn na de feedback van de klant gaan we ons focussen op het bepalen van de mooiste en interessantste standpunten en belichting, om het project het beste weer te geven volgens de visie van de klant. We letten vooral op compositie, dynamiek en sfeer. Indien nodig worden er nog wat testbeelden gemaakt om te kunnen overleggen met de klant en bij te sturen waar nodig.

stap .09 | Toevoegen van opsmuk

Wanneer we tevreden zijn met de gekozen standpunten en belichting gaan we de scene opwerken met alle 3D opsmuk elementen. We letten vooral op een rustige en coherente compositie en werken volledig in de stijl van de architectuur en volgens de wensen van de klant. We beginnen met toevoegen van alle groen zoals bomen, gras, struiken, plantjes, bladeren,… . Daarna terrasmeubeltjes en -plantjes, auto’s, gordijnen en andere opsmuk. Op het einde plaatsen we ook interieurmeubels waar er kan worden binnengekeken.

stap .10 | Renderen finale beelden

Na grondig intern testrenderen worden de beelden op hoge resolutie en kwaliteit gerenderd. Standaard worden beelden op 4000 pixels breed afgeleverd (A3 formaat voor druk op hoge kwaliteit). Indien een grotere resolutie nodig is, bijvoorbeeld voor groot formaat druk of publiciteit, is het belangrijk om ons dit te laten weten voor we aan deze stap beginnen, om zo geen nodeloos tijd te verliezen. Idem voor last-minute wijzigingen aan het ontwerp of materialen.

stap .11 | Afwerken van de finale beelden

In deze laatste stap voor het definitief afleveren van de beelden, wordt iedere render in Photoshop onder handen genomen en zorgen we voor de final touches. We doen de nodige kleurkalibraties en werken de beelden bij waar nodig. We voegen nog de laatste opsmuk toe, zoals een mooie lucht, mensen, vogels, extra groen en sfeervolle lichteffecten. Pas als we volledig tevreden zijn over de beelden worden deze digitaal overgemaakt aan de klant.